Aerodrom Ljubljana bolje od načrtov

 

AerodromLjubljana.jpg

Družba Aerodrom Ljubljana je po obravnavi na nadzornem svetu objavila poročilo o poslovanju za prvo četrtletje letošnjega leta. Poročilo razkriva, da je upravljavec ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal obseg prometa, ki ga ustvarijo tuji prevozni-ki, pri domačem prevozniku Adriii Airways pa se je število prepeljanih potnikov na rednih linijah zmanjšalo, medtem ko je narasel čarterski promet. Občutno rast so zabeležili na področju oskrbljenega tovora. Tudi čisti dobiček za enkrat in pol presega ustvarjenega v enakem obdobju lani, od načrtovanega je večji celo za štirikrat. Kar je dobra popotnica za podjetje v času, ko država razmišlja, da bi se lastniško umaknila in Aerodrom Ljubljana ponudila v prodajo tujemu kupcu.

Družba je v obdobju od januarja do konca marca ustvarila za 6,7 milijona poslovnih prihodkov, kar je za 9,3 odstotka več od načrtovanih, v primerjavi z lanskim prvim kvartalom pa so višji za 3,3 odstotka. V podjetju pravijo, da se nadaljnje možnosti za rast poslovnih prihodkov kažejo na področju komercialnih prihodkov, kjer je v obravnavanem obdobju zabeležen porast za skoraj dva odstotka, v primerjavi z obdobnim načrtom pa za 6,6 odstotka, predvsem na račun višjih prihodkov od storitev skladiščenja in oglaševanja.

Predvsem letalski prevozniki Turkish Airlines in Montenegro Airlines ter nizkostroškovnik Wizz Air so prispevali k 6,9-odstotnemu porastu števila potnikov tujih prevoznikov glede na lanski prvi kvartal, po zaslugi Wizz Aira pa se je pomembno povečal odstotek potnikov, ki potujejo z nizkostroškovnimi prevozniki, in sicer za 4,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012, na 16,2 odstotka. Adria Airways je v tem času prepeljala za 6,2 odstotka manj potnikov kot v enakem obdobju lani, kar je predvsem posledica znižanja prometa na rednih linijah, saj je pri čarterskih letih v primerjavi s prvim kvartalom lani zabeležila 21,5 odstotka višje število prepeljanih potnikov.

V aprilu in maju je Aerodrom Ljubljana v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležil porast števila potnikov domačega in tujih prevoznikov, kar je skladno z načrtom, zato naj bi bilo takšno tudi poslovanje v drugem četrtletju. Hkrati pa pričakujejo tudi nadaljevanje trenda uporabe večjih in težjih letal, zaradi česar je število premikov letal v primerjavi s preteklim letom in načrtom nekoliko nižje, a je negativni učinek tega zmanjšanja deloma ublažen zaradi večje teže letal, na katero je vezan prihodek od pomembnega dela storitev.