Letalstvo v Mariboru

Zgodovina letalstva v Mariboru


Začetki letalstva segajo v davno leto 1889, s prvim poletom balonov nad Mariborom. Da je zanimanje za letalstvo v Mariboru pove podatek, da se je na letalskem mitingu leta 1912 zbrala 20.000 glava množica.

Leta 1889 se je v Mariboru ustavil češki artist, ki je imel s seboj velik balon imenovan Montgollfir. Topel zrak je balon dvignil do višine 50 m. Pod njim pa je artist izvajal svoje veščine.

Leta 1903 so trije mladi bratje, ki so študirali v Gradcu, zgradili že posebno letalo in ga v Mariboru predstavili. Na žalost se je pri preskusu razbilo. Nekaj let je zanimanje za letalstvo v Mariboru zaostalo.

9. avgusta 1909 je bil ves Maribor na nogah. V bližini Ruš sta pristala s svojim balonom nadvojvoda Peter in Jožef Ferdinand. Iz Maribora in okolice je bilo takrat pravo romanje v Ruše.

Leta 1910 je mlad športnik češkega rodu Rziha zgradil brezmotorno letalo dvokrilec. 22. marca je pripeljal svoje letalo na hrib pri Kamnici. Letalo, ki je bilo na posebnem vožičku se je začelo kotaliti v dolino. Začudeni gledalci so naenkrat videli kako se je letalo dvignilo in poletelo v dolino, kjer je srečno pristalo.

2. aprila 1911 je Rziha predstavil dve novo zgrajeni motorni letali v Unionski dvorani. Zanimanje je bilo zelo veliko. Z večjim letalom so napravili poskusni let na Teznu. Poizkus, zaradi neizkušenosti pilota ni uspel.

Leta 1912 beležimo več različnih poskusov letenja z različnimi letalskimi pripravami. Nad Maribor se je dvignil balon Margarete. Z njim se je lahko peljal vsak, ki je plačal 180 kron. Odslej so bili baloni skoraj stalno prisotno v Mariboru.

27. oktobra 1913 je bil v Mariboru velik letalski miting  z več kot 16000 obiskovalcih. 

Eskadrilja generala Majstra se je formirala po razpadu Avstrije. V Mariboru je bila leta 1918 avstrijska letalska stotnija. Ob odhodu iz Maribora so odpeljali sli uničili letalski material.   

4 novembra 1918 je letalski poročnik Emil Grizolt zasedel tezensko vojaško vežbališče, kjer je ostalo pet hangarjev. Pričel je zbirati letalske potrepščine ter jih pošiljati v Ljubljano. K sreči je Ljubljana spoznala, da bi letalska enota v Mariboru lahko odločilno vplivala na boje za Koroško in Prekmurje. Sestavili so štiri dvosede Veliki Brandenburg in štiri dvosede Uci. Ta eskadrlja je opravila vrsto važnih  vojaških operacij. 6. oktobra 1919 je bila enota razpuščena. Letala in hangerji pa poslani v Zagreb.

Tretje obdobje mariborskega letalstva se je pričelo sorazmerno pozno, šele 20. decembra 1927. Tega datuma se je dr. Jospu Tominšku posrečilo ustanoviti Aerokljub »Naša krila«. To je tudi začetek današnjega Letalskega centra v Mariboru  Ob ustanovitvi Aerokljuba leta 1927 so imeli željo, da bi Maribor imel letalsko progo, Avstrija-Slovenija- Italija in Maribor-Zagreb-Beograd.

Prva letalska pošta je bila opravljena z jadralnim letalom, ki ga je vleklo motorno letalo iz Gradca v Maribor. Pošta je bila opremljena s posebnim žigom.

Prvi padalski skok je bil izveden 27. oktobra 1913 na mitingu s 16.000 gledalci. V letih pred drugo svetovno vojno je bilo v Mariboru zgrajenih štirinajst jadralnih letal.

Leta 1936-37 je Maribor dobil bitko za letališče. Vojaško vežbališče na Teznu so odstopili Aeroklubu za potrebe civilnega letalstva. Letališče pa uvrstili med pomožna letališča v Jugoslaviji in tudi registrirali kot mednarodno letališče. Letalska dejavnost med drugo svetovno vojno je bila podrejena vojnim potrebam. Nemci so zbirali kader za svoje vojaške potrebe.

Leta 1945 je nemški okupator zapustil Maribor. Letalci Maribora pa so bili ponovno na začetku. Toda zagnanosti letalcev je premagala vse ovire. Znajdi se kakor veš in znaš, da obstaneš, je bilo gonilo mariborčanov. Na Teznu je ostal prazen hanger. Za letenje pa potrebujejo letela. Zvedeli so, da so v Vildonu ( Avstrija ) v neki lopi jadralna letala. Stražijo pa jih Rusi. Korajže letalcem ni manjkalo in že so bili na poti po letala. Prelisičili so Ruse in odpeljali lepo število jadralnih letal. Bila so poškodovana, a letalci so jih popravili. Tako je bilo možno že v letu 1946 letati. Imeli so motorno letalo Frzir, kmalu pa še rusko letalo PO-2

Letališče na Teznu je postalo neprimerno, zato je Aeroklub iskal novo lokacijo za letališče. Izbrana je bila lokacija, tam kjer je danes aerodrom Maribor. Leta 1952 se je letalski center preselil na novo lokacijo v Skokah.

Leta 1976 je bilo zgrajeno letališče za mednarodno promet Aerodrom Maribor.