Poročilo o OPT v 2018

V obdobju od 23. 6. 2018 do 15. 9. 2018 so bile posadke za potrebe izvajanja obrambe pred točo z letali (v nadaljevanju: OPT) v pripravljenosti vsak dan od devetih zjutraj do sončnega zahoda skupaj 84 dni.

Poleti za potrebe OPT so bili izvedeni zaradi možnosti toče v:

Opomba: Izvirniki podatkov v elektronski obliki se nahajajo v aplikaciji izvajalca OPT.


Za OPT z letalom se uporablja:
- agregata, iz katerih izgoreva tekoči reagens, katerega test je objavljen v kopiji izvirnika tukaj in
- plamenice, katerih test je objavljen v kopiji izvirnika tukaj.