O ultralahkem letenju

ul07.png Aerospool WT9 Dynamic

   

Letenje z UL letali je v zadnjih letih v Evropi in svetu doživelo izreden razcvet. Čeprav bi lahko po današnji klasifikaciji že prvo letalo na svetu, ki je poletelo na motorni pogon leta 1903, letalo bratov Wright Flyer 1 uvrstili med UL letala, je bilo potrebnih dobrih 100 let, da se je letenje z UL letali dejansko uveljavilo in sedaj predstavlja zelo pomemben del letalske skupnosti. To se najbolj razvidno na vsakoletnih srečanjih in sejmih, npr. na sejmu AERO v Friedrichshafnu, kjer za UL letala velja izjemno zanimanje ( video ).


 
V prvi vrsti je dejstvo, da letenje z letali še nikoli ni bilo tako cenovno ugodno, kot prav zaradi hitrega razvoja UL letal. Izvedba z modernimi kompozitnimi materiali, zmogljivimi, vendar varčnimi motorji in sodobno instrumentalno-navigacijsko opremo je pomenila zmanjšanje nabavne cene UL letal, skupaj z zmanjšanjem stroškov za gorivo in redno vzdrževanje.
     
VARNOST IN ZAKONODAJA

Hkrati z vsem navedenim, se je izredno povečala tudi varnost letenja z UL letali. Čeprav UL letala niso podvržena enako strogim predpisom, kot letala generalne aviacije, so se zaradi množične uporabe izoblikovali predpisi in postopki, ki zagotavljajo, da so UL letala redno pregledovana in  redno vzdrževana po zahtevah proizvajalcev pri pooblaščenih servisih. Ne glede na sodobne materiale in tehniko, iz katerih je zgrajeno UL letalo, k varnosti v zraku pomembno vpliva predvsem znanje, ki si ga tekom usposabljanja pridobijo piloti UL letal. Poznavanje aerodinamike, meteorologije, navigacije, delovanja motorja, letalske frazeologije in še druga specifična znanja so v letalskih šolah del standardnega procesa usposabljanja.

Znanje se preverja na nivoju državnega izpita, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Kandidat za pilota UL letal opravlja izpit na Direktoratu za civilno letalstvo na Ministrstvu za promet RS. Hkrati z razvojem UL letal (in ostalih UL naprav), se je postopoma razvijala tudi ustrezna zakonodja, ki ureja področje letenja z UL letali. V Republiki Sloveniji to področje natančneje ureja "Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah" ( UL RS št.107/2008).
    ul03.png
Pipistrel Virus kokpit
     

ul02.png
Pipistrel Sinus na sejmu AERO

ul01.png
Ikarus C42B na sejmu AERO

    OSNOVNE DEFINICIJE

Osnovna parametra, ki določata, da določeno letalo spada v kategorijo UL letal sta:
- število sedežev : 1-sedežna ali 2-sedežna UL letala
- največja vzletna masa (MTOW): 450kg / 472,5kg (če je letalo opremljeno s sistemom reševalnega padala, ki je pritrjen na ogrodje letala)

UL letala lahko letijo v nekontroliranem zračnem prostoru tipa G, v kolikor pa UL letalo in pilot izpolnjujeta predpisane pogoje, lahko leti tudi v kontroliranem zračnem prostoru in CTR zonah, seveda vedno skladno s pravili, ki veljajo za letenje zrakoplovov. UL letalo sme leteti samo takrat, ko so izpolnjeni pogoji za letenje po pravilih vizualnega letenja (VFR), v času od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu.

Vzlet in pristanek mora pilot obvezno izvršiti na letališču ali vzletišču. Mednarodni polet z UL letalom se izvede tako, da se vzlet in pristanek izvede le z letališča, oziroma na letališče, ki je odprto za mednarodni zračni promet, kjer se opravijo carinske formalnosti. Let UL letala znotraj schengenskih meja pa se lahko začne ali konča na vsakem letališču, ki je namenjeno notranjim letom.
     
POSEBNI POLETI

Z UL letali so bili že izvedeni tudi ekstremno dolgi poleti, npr. polet okoli sveta ki ga je leta 2004 izvedel slovenski pilot in fotograf Matevž Lenarčič z UL letalom Sinus 912 ali češki polet okoli Evrope z letalom Sting TL2000. Zanimiv je tudi švicarski projekt, polet okoli sveta v letu 2010 z UL letalom Azimuth270.ch (video).
V letu 2012 je Matevž Lenarčič opravil polet z UL letalom Pipistrel Virus, z imenom "GreenLight WorldFlight" www.worldgreenflight.com - polet okoli sveta, 80.000km, preko treh oceanov in preko Mt.Everesta.

Zato za zaključek velja misel:

    lenarcic_2010_world.png
vir: Pipistrel Magazine 3
"Obstajajo tri vrste ljudi:
- tisti, ki stvari spreminjajo,
- tisti, ki spreminjanje opazujejo in
- tisti, ki se vsemu le čudijo."