Varnost

Zagotavljanje varnosti, upoštevanje pravil in predpisanih postopkov je pri izvajanju letenja z UL letali v LC Maribor  ena izmed glavnih prioritet !

varnost5.png
Redni preizkusni leti za pilote z učitelji letenja

varnost3.png
Servis LC Maribor

varnost.png

Reševalno padalo

varnost4.png

Nevihtni oblak

   

Varnost zagotavljamo na večih področjih:

  • redno in strokovno vzdržujemo letala v svojem lastnem servisu, ki vzdržuje letala GA aviacije, UL letala in jadralna letala ter na pooblaščenih servisih za posamezne sklope;

  • v postopku teoretičnega in praktičnega šolanja se kandidati za pilote temeljito seznanjijo z vsemi potencialnimi nevarnostmi, in načini ter postopki za preprečitev le-teh;

  • v postopku praktičnega šolanja, kandidati redno izvajajo t.i. prisilne postopke, za primer odpovedi motorja oz. simulirajo težave s komunikacijsko in navigacijsko opremo;

  • piloti z veljavno licenco, pred vsako letalno sezono in med njo, izvajamo preizkusne polete z učitelji letenja v primeru prekinitve letenja za več ko 90dni;

  • izvajamo redna izobraževanja za vse kandidate in pilote z liceno v primeru vgradnje novih instrumentov v letalo, sprememb v zračnem prostoru RS,...itd.

Seveda se velikokrat postavi vprašanje  "Kaj se zgodi, če med letom odpove motor letala?"
Odgovor je, nič katastrofalnega. V kolikor odpove motor zaradi tehnične okvare ali pomanjkanja goriva, se načeloma bistveno zmanjša hrup v kabini. PIC (Pilot In Command) pa takoj začne izvajati ustrezne, v času praktičnega šolanja uvežbane, prisilne postopke ter z letalom varno in nadzorovano pristane na tleh. UL letala v naši floti so konstruirana tako, da imajo drsno razmerje 1:24 Virus 912 in 1:16 - Sting TL2000 , kar pomeni, da lahko iz višine 1000m nad terenom brez pomoči motorja jadrajo in preletijo 24 oz. 16 km.

 

V kolikor gre za odpoved komand ali strukturno poškodbo, ki ima za posledico, da letala ni možno več upravljati, PIC (Pilot In Command) sproži balistični sistem za reševanje letala in potnikov z vgrajenim padalom. Obe UL letali v floti LC Maribor imata vgrajen balistični sistem reševanja s padalom.
( video 1 - test na tleh)
  (video 2 - test v zraku)

Za varno izvedbo leta je vedno odgovoren pilot UL letala, ki se mora glede na napovedane meteorološke pogoje na planirani ruti, stanju letala, in glede na svoje osebno počutje, odločiti ali bo poletel ali ne. Da bi lahko varno letel z UL letalom, mora pilot upoštevati vrsto predpisanih postopkov v fazi priprave na polet, preveriti vreme, veter in ostale meteo pogoje na ruti, izvesti pred-poletni pregled letala,  preveriti vse sisteme in inštrumente neposredno pred vzletom ter seveda biti natančno seznanjen z zahtevanimi parametri, ki jih mora redno spremljati in ustrezno reagirati, če pride do odstopanja med samim poletom.

Ena izmed posebnosti, ki jo ima Letalska šola LC Maribor je, da je športno letališče locirano v CTR zoni mednarodnega letališča Edvarda Rusjana Maribor. V Sloveniji poznamo še CTR Ljubljana in CTR Portorož. To dejstvo, od kandidatov za pilote in pilotov z licenco, zahteva ustrezno poznavanje pravil in postopkov za letenje v CTR zoni ter uporabo angleške frazeologije. Hkrati pa to tudi pomeni, da piloti UL letal, ki končajo usposabljanje v letalski šoli LC Maribor,  brez težav letijo izven meja Slovenije, vstopajo v CTR zone in pristajajo na večjih letališčih, kjer komunikacija poteka izključno v angleškem jeziku.

V okviru UL sekcije deluje strokovni svet UL sekcije, ki je sestavljen iz učiteljev UL letenja in upravnika letalske šole. Strokovni svet redno spremlja, obravnava in določi smernice ter pravila, ki jih morajo upoštevati vsi, ki letijo z letali v floti UL sekcije.