Varnost in zakonodaja UL letal

V zadnjih 15 letih se je izredno povečala tudi varnost letenja z UL letali. Čeprav UL letala niso podvržena enako strogim predpisom, kot letala generalne aviacije, so se zaradi množične uporabe izoblikovali predpisi in postopki, ki zagotavljajo, da so UL letala redno pregledovana in redno vzdrževana po zahtevah proizvajalcev pri pooblaščenih servisih. Ne glede na sodobne materiale in tehniko, iz katerih je zgrajeno UL letalo, k varnosti v zraku pomembno vpliva predvsem znanje, ki si ga tekom usposabljanja pridobijo piloti UL letal. Poznavanje aerodinamike, meteorologije, navigacije, delovanja motorja, letalske frazeologije in še druga specifična znanja so v letalskih šolah del standardnega procesa usposabljanja.
Znanje se preverja na nivoju državnega izpita, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Kandidat za pilota UL letal opravlja izpit na Direktoratu za civilno letalstvo na Ministrstvu za promet RS. Hkrati z razvojem UL letal (in ostalih UL naprav), se je postopoma razvijala tudi ustrezna zakonodja, ki ureja področje letenja z UL letali. V Republiki Sloveniji to področje natančneje ureja “Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah” ( UL RS št.107/2008).