Vsako leto 7. decembra praznujemo mednarodni dan civilnega letalstva v spomin na podpis Čikaške konvencije leta 1944.

7. december je mednarodni dan civilnega letalstva, ki ga praznujemo v spomin na podpis Čikaške konvencije leta 1944. Ob tem dogodku so se v četrtek 6. decembra na Letališču Ljubljana ponovno, tokrat že četrtič pod slovenskim predsedovanjem, zbrali predstavniki držav, katerih pristojni letalski organi sodelujejo v Srednjeevropski rotacijski skupin (CERG).

Letošnje sporočilo Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) ob mednarodnem dnevu civilnega letalstva je “pomoč in sodelovanje za globalno vzdržen zračni promet”. Skozi desetletja so osnovni principi pomoči in sodelovanja med akterji v letalstvu privedli do zelo varnega in učinkovitega svetovnega sistema zračnega prometa, ki je v funkciji ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja sodobne družbe. In prav sodelovanje med državami članicami ICAO, vključujoč letalsko industrijo, je privedlo do oblikovanja mnogih tehničnih in operativnih standardov, predpisov in politik, ki so nujni za varnost v letalstvu kot tudi varovanje okolja.