O letalskem centru Maribor

Letalski center Maribor krajše LCM je najstarejši slovenski letalski klub, ki deluje na letališču Maribor. Ustanovljen 20. decembra 1927 pod imenom: »Naša krila«. V svoji zgodovini je nosil več imen: Naša krila, Aeroklub Maribor, Aeroklub Žarko Majcen od leta 1967 pa je dobil ime, ki ga nosi še danes: Letalski center Maribor. Danes je Letalski center Maribor vodilni velik slovenski letalski klub glede na: velikost flote, kapacitete letalske šole, število odletenih ur v tujini, letni finančni promet, urejenost sistema, število članov, število funkcij in število različnih dodatnih aktivnosti. Letno se v LCM odleti okoli 3 500 ur, opravi 10 000 poletov in 2000 padalskih skokov.

Letalski center združuje ljubitelje letenja, pa najsi gre zgoj za hobi ali za šport. Skupno število vseh članov sekcij je 145. Od teh v motorni sekciji 76 članov, v jadralni 74, v padalski 79 in v modelarski 16 članov, ki imajo v svojih vrstah vse starostne skupine, od osnovnošolcev do starejših v poznih letih. Naša letalska flota obsega devet motornih letal, eno ultralahko, enajst jadralnih letal in več padal.

Za vsakega letalca in padalca se zahteva določena starost, zdravstveni pregled po predpisanih kriterijih in določeni znanje, ki ga kandidat dokaže pred komisijo na državni ravni. Po opravljenem teoretičnem izpitu, sledi praktični izpit. Seveda pa vso to izobraževanje in letenje zahteva precejšnja denarna sredstva. Časi ko je družba sofincirala, so že davno minili.

Letenje in skakanje se vrši večinoma na letališču v Mariboru, ko so za to dani pogoji. Na razpolago je večje število različnih motornih in jadralnih letal. Prav tako imajo padalci različna padala glede na vrsto skoka.

V letalskem centru je poskrbljeno tudi za tiste občane, ki bi radi doživeli lepote letenja in pogled z višine na svoj kraj, ali poleteli nad Slovenijo in občudovali lepote naše domovine, tudi v tujino se lahko popeljejo. Tudi polet z jadralnim letalom je možen, če si kdo to želi. Za tiste, ki bi radi dokazali večje junaštvo, pa ponujamo padalski skok z višine 2500 do 4000 m, seveda v dvoje z izkušenim padalcem.

Tudi razne prireditve kot so mitingi, športni dnevi, tekmovanja in podobne dejavnosti, so v domeni Letalskega centra. Na takšnih prireditvah piloti, padalci in modelarji pokažejo vso svoje znanje in letalne sposobnosti za užitek in občudovanje gledalcev.

Če pa koga ob koncih tedna zanima, kaj se dogaja na letališču, naj si privošči izlet in opazuje razne dejavnosti na letališču. Člani Letalskega centra so za razlago in opis dela ter letal vedno na razpolago.